สวัสดีปีใหม่

…สวัสดีปีใหม่…
…บัดนี้ถึงวาระเข้าสู่ปีใหม่ ขอส่งความปรารถนาดีและไมตรีจิต มาอวยพรแด่ทุก ๆ ท่าน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา อันเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยกุศลจิตเจตนา มีความสุขความเจริญ ทั้งในทางโลกและทางธรรมโดยทั่วกัน

…ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นทุกคนมีความสุขถ้วนหน้ากันให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำใจไมตรีให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน โดยมอบสิ่งที่ดี ๆ ให้แก่กันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด สร้างสรรค์ความเจริญสุขความเจริญธรรมให้แก่ตนและคนรอบข้าง

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดีปีใหม่”