สิ่งที่ควรคิดและกิจที่ควรทำ

…สิ่งที่ควรคิดและกิจที่ควรทำ…

“กิเลสย่อมพอกพูนแก่ผู้ที่ชอบเพ่งโทษของผู้อื่น ให้ความสนใจในการเพ่งโทษของผู้อื่นเป็นนิตย์บุคคลผู้ประพฤติดังนั้น ย่อมสิ้นอาสวะช้า”

“”ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจํ
อุชฺฌานสญฺญิโน อาสวา ตสฺส
วฑฺฒนฺ อารา โส อาสวกฺขยา”
… พุทธสุภาษิต ธรรมบท ๒๕/๔๑…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๑๑ เมษายน ๒๕๖๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *