บันทึกธรรมย้ำเตือนจิต บทที่ ๘๒

…บันทึกธรรมย้ำเตือนจิต บทที่ ๘๒…

…อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ… “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ เหล่านี้” คือ…

๑. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง
๒. สิ่งที่ได้ฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัดขึ้น
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔. ทำความเห็นให้ตรงถูกต้องได้
๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล”
…ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายเล่ม ๒๒/๒๗๖…

…แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง…

๐ มีมากมาย หลายหลาก มากเรื่องราว
ถ้าสืบสาว ก็จะเห็น ที่เป็นอยู่
เอาทุกสิ่ง รอบกาย มาเป็นครู
และเรียนรู้ ความคิด ชีวิตคน

๐ เพราะหลายหลาก มากมาย หลายความคิด
จะถูกผิด ให้ดู ที่เหตุผล
ศรัทธามี แต่อย่าเห็น เป็นของตน
เพราะทุกคน มีความคิด จิตวิญญาณ

๐ เป็นสิทธิ ส่วนตน ที่ค้นคิด
และเป็นสิทธิ ที่จะกล่าว และเล่าขาน
แต่อย่าให้ ก่อเกิด ความรำคาญ
อาจเป็นการ หมิ่นประมาท คาดโทษกัน

๐ แสวงหา จุดร่วม สงวนต่าง
ตามแนวทาง พุทธะ สมานฉันท์
ความคิดเห็น นั้นอาจ แตกต่างกัน
ขอให้ความ สัมพันธ์ นั้นเหมือนเดิม

๐ ถึงแตกต่าง แต่อย่าสร้าง ความแตกแยก
ถึงจะแปลก ติเพื่อก่อ ต่อเพื่อเสริม
ในส่วนที่ ขาดหาย ให้เพิ่มเติม
ความสัมพันธ์ เหมือนเดิม อย่าลืมเลือน

๐ ความขัดแย้ง นั้นหรือ คือแรงหลัก
ที่จะผลัก กงล้อ ให้ขับเคลื่อน
ปัญหามา ปัญญามี นี้ขอเตือน
ความเป็นเพื่อน ควรให้ อภัยกัน

๐ ลืมซึ่งความ ขัดแย้ง ที่ผ่านมา
จงหันหน้า เข้าหา สมานฉันท์
มาสืบสาย สานต่อ ความสัมพันธ์
เพราะเรานั้น คือคนไทย ใช่อื่นเลย…

…แด่ความเห็นที่แตกต่างแต่ไม่สร้างความแตกแยก…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม…
…๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *