ปรารภธรรมและคำกวีก่อนลงทำวัตรเช้า

…ปรารภธรรมและคำกวีก่อนลงทำวัตรเช้า…

…การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น เราจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ต่อชุมชนและคนรอบกายเพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อนที่เราจะร้องขอจากเขานั้น เราต้องแบ่งปันและให้เขาก่อน จงเป็นผู้ให้แล้วท่านจะรับการให้ตอบแทน เป็นคำสอนของครูบาอาจารย์การมีน้ำใจต่อหมู่คณะนั้น จะทำให้ท่านได้รับความเกรงใจ

…สรุปลงได้ในหลักธรรมเรื่อง “พรหมวิหาร” ซึ่งแปลว่าเป็นธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรหมธรรมอันเป็นหลักประจำใจของผู้ใหญ่ ธรรมที่ผู้ใหญ่ควรประพฤติ พรหมวิหารนั้น เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจ เป็นธรรมที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำ เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นซึ่งมีอยู่ ๔ ประการอันได้แก่…

๑. เมตตา คือความรัก ความปรารถนาดี ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข
๒. กรุณา คือ ความหวั่นไหว ความสงสาร เมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์
๓. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ความดีใจด้วยที่ผู้อื่นมีความสุขได้รับความสำเร็จ
๔. อุเบกขา คือความวางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นได้รับความวิบัติ

…ธรรมในหมวดพรหมวิหารนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือผู้นำต้องกระทำต้องมี เพื่อให้เกิดความพอดี เสมอกันของผู้ร่วมงานเป็นธรรมที่จะประสานใจ ทำให้เกิดความรักใคร่สามัคคีของหมู่คณะ…

…บนสายทางแห่งโลกและธรรม…

…โลกธรรม นำไป ให้เกิดทุกข์
คิดว่าสุข หลงใหล ในสรรเสริญ
เพราะลาภยศ พาใจ ให้เพลิดเพลิน
จึงหลงเดิน ตามโลก ใจโศกตรม

…กินกามเกียรติ เบียดเสียด เข้าแข่งขัน
ทุกวี่วัน ดิ้นรนกัน อย่างขื่นขม
เมื่อไม่มี หรือขาดไป ให้โศกตรม
เพราะไม่สม ที่หวัง ดั่งต้องการ

…แต่ความสุข ในทางธรรม นั้นล้ำเลิศ
เพราะสุขเกิด จากกุศล ผลไพศาล
และสุขนั้น เคียงคู่ คงอยู่นาน
มีพื้นฐาน จากความดี ที่มั่นคง

…อย่าหลงเพลิน เดินตาม กระแสโลก
จะทุกข์โศก เศร้าใจ เพราะไปหลง
สุขทางโลก นั้นมัน ไม่มั่นคง
ไม่ยืนยง เหมือนทางธรรม ที่ค้ำจุน

…เป็นชาวพุทธ อย่าเป็นพุทธ เพียงในบัตร
จงฝึกหัด ศึกษาธรรม เพื่อนำหนุน
ละบาปกรรม หันมา หาทางบุญ
เป็นต้นทุน คุ้มครองใจ เมื่อภัยมา

…เป็นชาวพุทธ ควรมีธรรม ประจำจิต
นำชีวิต หลุดพ้น บ่วงตัณหา
หมั่นทำทาน รักษาศีล ภาวนา
ให้สมค่า ชาวพุทธ บุตรพระองค์…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม…
…๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *