สดับธรรมในยามเช้าก่อนลงทำวัตร

…สดับธรรมในยามเช้าก่อนลงทำวัตร…

…คนเราควรมองผู้มีปัญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละ ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย…
…พระไตรปิฎกบาลี สยามรัฐ ๒๕/๒๕/๑๖…

…มีญาติโยมถามว่า เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วทำไมต้องออกมารับบิณฑบาต ต้องกวาดลานวัดด้วย ก็ได้ตอบคำถามญาติโยมไปว่าการออกรับบิณฑบาตและกวาดลานวัดนั้นเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งของพระสงฆ์ในกิจวัตร๑๐ ประการ คือ…

๑. ลงอุโบสถฟังปาฎิโมกข์
๒. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
๓. สวดมนต์ไหว้พระ
๔. กวาดอาวาส วิหารลานพระเจดีย์
๕. รักษาผ้าครอง
๖. อยู่ปริวาสกรรม
๗. โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ
๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์
๙ .เทศนาบัติ
๑๐ .พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔ เป็นต้น

…กิจวัตร ๑๐ เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ควรที่
พระภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัด
และจำไว้ เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณะสารูป
แห่งตน คือเหตุผลของการที่ออกรับ
บิณฑบาตและกวาดลานวัดเพื่อไม่ให้
ขาดในกิจวัตรของสงฆ์

…ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการ
เดินไป-กลับและหยุดรับบิณฑบาต
ตามรายทาง มันเป็นเหมือนการ
เดินจงกรมในยามเช้า เพราะต้อง
เจริญสติและสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา
ได้พิจารณาธรรมไปตลอดเวลา
ที่ออกรับบิณฑบาต

…ส่วนการกวาดลานวัดนั้น ทำให้ได้คิด
พิจารณาธรรมถึงความเสื่อมทั้งหลาย
ถึงกิเลสที่จรมาทั้งหลาย เหมือนใบไม้
ที่ร่วงหล่นลงมา ต้องเพียรหมั่นปัดกวาด
ไม่ปล่อยให้ทับถมสะสม จนเกินกำลัง
ที่จะปัดกวาดได้…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๑ มิถุนายน ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *