รำพึงธรรมและคำกวีที่เถียงนาน้อย

…รำพึงธรรมและคำกวีที่เถียงนาน้อย…

“ถ้ากำจัด..ความมีตัวกู..นี้ออกเสียได้
นั่นแหละ คือ ยอดแห่งความสุข”
“อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ”
พุทธสุภาษิต มุจจลินทสูตร ๒๕/๗๔

“การมีกัลยาณมิตร เป็นชีวิตประเสริฐทั้งหมด”
“สกลเมว หิทํ พฺรหฺมจริยํ ยทิทํ กลฺยาณมิตฺตตา”
พุทธสุภาษิต อุปัฑฒสูตร ๑๙/๒

“ความไม่ประมาท เป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวง”
“อปฺปมาโท เตสํ ธมฺมานํ อคฺคมกฺขายติ”
พุทธสุภาษิต คถาคตสูตร ๑๙/๖๗

…เอาอดีต นั้นมา ศึกษาต่อ
เพื่อจะก่อ กำหนด ทิศทางใหม่
ให้ชีวิต นั้นก้าวเดิน กันต่อไป
กำหนดได้ โดยเงื่อนไข การกระทำ

…จงกระทำ ในวันนี้ ให้ดีสุด
จงอย่าหยุด การทำดี จงชี้ย้ำ
สิ่งใดชอบ ประกอบดี จงชี้นำ
กุศลกรรม นั้นจงสร้าง บนทางเดิน

…สร้างพื้นฐาน ความคิด จิตกุศล
สร้างมงคล แก่ชีวิต จิตอย่าเขิน
จงทำดี ให้มันมี ความเพลิดเพลิน
ความเจริญ จะปรากฏ กำหนดไป

…อดีตนั้น คือสิ่ง ที่พ้นผ่าน
คือเหตุการณ์ ที่ไม่อาจ จะแก้ไข
อนาคต นั้นกำหนด กันต่อไป
โดยสร้างเหตุ ปัจจัย ปัจจุบัน

…ทำวันนี้ ให้มันดี ชี้ทางสุข
ก้าวพ้นทุกข์ พบสุข ซึ่งสิ่งขวัญ
ชีวิตนี้ ก้าวต่อไป ในทุกวัน
จงต่อฝัน สร้างเสริม เพิ่มศรัทธา

…จงเชื่อมั่น ในความดี สิ่งที่คิด
จงตั้งจิต ฝึกฝน และค้นหา
จงสร้างเสริม เติมรัก และศรัทธา
วันข้างหน้า อนาคต กำหนดไป…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๔ มิถุนายน ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *