จิตระลึกถึงธรรมยามก่อนรุ่งอรุณ

…จิตระลึกถึงธรรมยามก่อนรุ่งอรุณ…

…เมื่อใจของเรามีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว ความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะบังเกิดขึ้นและส่งผลไปยังพระสงค์สาวกของพระพุทธองค์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อกันมา

…พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสสตินั้นเป็นอนุสสติที่เกื้อกูลกัน สืบเนื่องกันเป็นการระลึกนึกคิดที่เป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลาย ที่จะเจริญยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ถ้าเราทั้งหลายนั้นมีศรัทธาตั้งมั่น ไม่ละความความเพียรในการประกอบกรรมดี…

…ขอบคุณ สายลมหนาว
กับเรื่องราว ของวันใหม่
สายลม อาจเปลี่ยนไป
แต่ดวงจิต ไม่เปลี่ยนแปลง

…ตอบแทนคุณแผ่นดิน
ทั่วทุกถิ่น ทุกหนแห่ง
ทำไป ตามเรี่ยวแรง
ความสามารถ เท่าที่มี

…สืบต่อ ศาสนา
สืบรักษา ซึ่งวิถี
สืบต่อ สิ่งที่ดี
คือพระธรรม องค์สัมมา

…ละเว้น สิ่งมิชอบ
ที่ประกอบ ด้วยมิจฉา
มรรคแปด ที่มีมา
ทางสายเอก ให้เดินตาม

…สายกลาง มัชฌิมา
มีคุณค่า อย่ามองข้าม
ไม่เกิน พยายาม
ปฏิบัติ ตามแนวทาง

…ธรรมะ ในยามเช้า
คือเรื่องเล่า ริมหน้าต่าง
ฟ้าใกล้ จะสว่าง
เช้าวันใหม่ ใกล้จะมา

…เช้าใหม่ ของชีวิต
ดำเนินกิจ ให้มีค่า
ตามธรรม องค์สัมมา
ทั้งทางโลก และทางธรรม

…ธรรมะ อยู่คู่โลก
ลบรอยโศก ลบรอยช้ำ
เพียงเรา นั้นน้อมนำ
มาประพฤติ และทำตาม

…ฝากไว้ เป็นข้อคิด
แต่มวลมิตร ทุกผู้นาม
ฝึกใจ ให้งดงาม
เป็นพุทธะ ที่แท้จริง…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม…
…๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *