ปรารภธรรมหลังจบการเดินทาง

…ปรารภธรรมหลังจบการเดินทาง…

…”เพียงคุณเปลี่ยนมุมมองและความคิดชีวิตคุณก็จะเปลี่ยน” คือคำที่เน้นย้ำอยู่เสมอ เมื่อมีการสนทนาธรรม การมองโลกในแง่ดีจะทำให้ชีวิตของเรานั้นลดความกดดันและความเครียดได้ใจจะไม่กังวล เพราะรู้และเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลาย “มันเป็นเช่นนั้นเอง” มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เรานั้นไม่สามารถที่จะไปกำหนดมันได้ให้มันเป็นไปตามความพึงพอใจของเรา และเมื่อเราได้พิจารณาจิตของเราว่าทำไม มันจึงอยากให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ พิจารณาความอยากความต้องการของเราโดยเหตุและปัจจัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้ความอยากความต้องการของเรานั้นจะได้รับการตอบสนอง ดูว่าความอยากหรือความต้องการของเรานั้น มันเป็นความสุขหรือความทุกข์ เมื่อเราได้มาดูจิตความคิดของเราก็จะเปลี่ยน ได้เห็นและเข้าใจ ในสิ่งที่เป็นไปได้และในสิ่งที่น่าจะเป็น…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕…