ใคร่ครวญธรรมไปตามกาล บทที่ ๔๙

…ใคร่ครวญธรรมไปตามกาล บทที่ ๔๙…

…พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า “จิตที่ส่งออก เป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออก เป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิต เป็นนิโรธ”…

๐ ทุกข์…เท่านั้น เกิดมา พาหลงใหล
สมุทัย…ที่กำเนิด เกิดทุกอย่าง
นิโรธ…ธรรม นำไป ให้ถูกทาง
มรรค…สรรค์สร้าง สัจจะ สู่พระธรรม

๐ เป็นของจริง จากสัจจะ อริยะ
องค์พุทธะ เลิศล้น ชนดื่มด่ำ
บอกโลกรู้ ดูให้เป็น จึงเห็นธรรม
เพื่อจะนำ หนึ่งชีวิต ไม่ผิดทาง…

…ชีวิตคือการเดินทางของจิตวิญญาณที่ต้องผ่านบททดสอบมามากมายกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเรียนรู้ความถูกผิดและดีชั่วอยู่ตลอดเวลาแสวงหาซึ่งความสำเร็จของชีวิตที่คิดไว้แตกต่างกันไปตามความปรารถนาของแต่ละคนที่ตั้งกันไว้

…รางวัลของชีวิตนั้นมิได้วางไว้ที่จุดเริ่มต้นและหนทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ย่อมจะมีอุปสรรคขวากหนามอยู่บนเส้นทางทุกอย่างที่พานพบนั้นล้วนเป็นประสบการณ์ของชีวิต ความพลาดผิดพลาดพลั้งจึงไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นบทเรียนของชีวิตที่สอนให้เราเรียนรู้

…ชีวิตที่เหลืออยู่ เรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมา เพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า แสวงหาในสิ่งที่ดีให้แก่ชีวิต ไม่ให้พลาดผิดอย่างที่เคยผ่านมา เพราะว่าเราได้เรียนรู้และมีบทเรียนมาแล้วตราบใดที่ชีวิตนี้ยังมีลมหายใจอยู่การเดินทางของชีวิตนั้นยังไม่สิ้นสุด…

…แด่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๒ กันยายน ๒๕๖๕…