ตามล่าหาความฝัน

…ตามล่าหาความฝัน…

๐ รอนแรมมาเรียงราย
สู่จุดหมายที่เดียวกัน
ตามล่าหาความฝัน
จึงได้เป็นอย่างเห็นมา
ตามแนวของพุทธะ
สมณะผู้ค้นหา
สำรวมกายวาจา
ตั้งใจสู่เส้นทางธรรม
ฝึกฝนปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดไม่ใฝ่ต่ำ
คิดชอบประกอบกรรม
กุศลนี้จึงได้มา
ฝึกกายให้อดทน
บทเริ่มต้นแสวงหา
สติคุมกายา
ทุกก้าวย่างขณะเดิน
พุทโธคือพุทธะ
เป็นธรรมะคิดให้เพลิน
จะพบความเจริญ
และเพลิดเพลินในทางธรรม
แนวทางแห่งพุทธะ
คือธรรมะอันเลิศล้า
ก่อเกิดกุศลกรรม
จิตสงบพบหนทาง
รู้ธรรมเข้าใจโลก
ละทุกข์โศกจิตปล่อยวาง
จิตพบทางสว่าง
จิตรู้ตื่นและเบิกบาน
อบรมกายใจจิต
เพียรพินิจให้เชี่ยวชาญ
อดทนเพื่อผลงาน
ความเจริญในทางธรรม
รอนแรมมาเรียงราย
สู่จุดหมายที่เลิศล้ำ
เดินตามเส้นทางธรรม
ใจคิดชอบประกอบดี
ฝึกฝนความอดทน
บรรลุผลเพราะสิ่งนี้
สตินั้นต้องมี
ระลึกรู้ทั่วกายา
ขันติความอดกลั้น
ธรรมข้อนั้นที่ได้มา
เจริญภาวนา
จิตสงบก็พบธรรม…

……………………………….

…ด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม-วจีพเนจร…
…๘ ตุลาคม ๒๕๕๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *