บันทึกธรรมย้ำเตือนจิต บทที่ ๗

…บันทึกธรรมย้ำเตือนจิต บทที่ ๗…

…เมื่อใจนั้นยอมรับซึ่งความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลาย ว่าเรานั้นเป็นผู้กระทำสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลแห่งวิบากกรรม ที่เรานั้นได้เคยกระทำมา ไม่โทษดินโทษฟ้าหาผู้รับผิดมาแทนเรา ใจนั้นก็จะโปร่ง โล่ง เบา เพราะได้วางแล้วจากการยึดถือทั้งหลาย ความทุกข์ที่มีนั้นก็จะคลาย และเมื่อใจสบายความคิดนั้นก็จะโปร่งโล่งเบา เพราะว่าเข้าใจในปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น และเมื่อทำใจยอมรับได้ซึ่งความเป็นจริง อุปสรรคปัญหาในทุกสิ่งนั้นย่อมจะมีหนทางที่จะแก้ไข อยู่ที่ว่าเรานั้นทำใจได้แล้วหรือยัง…

…ใช่หวังจะดังเด่น
จึงมาเป็นสมณะ
ด้วยหวังจะลดละ
ซึ่งมานะและอัตตา

…ถอยห่างจากทางโลก
หวังวิโมกข์เพียรค้นหา
ฝึกฝนภาวนา
หมั่นศึกษาซึ่งพระธรรม

…ละทิ้งทุกสิ่งอย่าง
เพื่อจะสร้างกุศลกรรม
เอาบุญมาหนุนนำ
ทุกเช้าค่ำภาวนา

…เจริญเมตตาจิต
แด่มวลมิตรทุกเวลา
ฝึกฝนและค้นคว้า
สติมาปัญญามี

…รู้ธรรมและเห็นธรรม
จึงแนะนำสิ่งเหล่านี้
เรียงร้อยถ้อยวลี
บทกวีบทความธรรม

…เสนอแนวความคิด
ปรับเปลี่ยนจิตเพื่อชี้นำ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เข้าสู่ธรรมเป็นสัมมา

…มุมมองของชีวิต
ชี้ถูกผิดด้วยปัญญา
ลดละซึ่งอัตตา
ตัวตัณหาอุปาทาน

…กล่าวธรรมทำหน้าที่ ตามวิถีและเหตุการณ์ เอาธรรมนำประสาน ธรรมทานงานที่ทำ…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *