ปฐมบทบันทึกไว้เพื่อความทรงจำ

…ปฐมบทบันทึกไว้เพื่อความทรงจำ…

…เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา ก็จะเขียนบันทึกความทรงจำตลอดกาลพรรษา โดยจะตั้งชื่อเพื่อเป็นชุด ๆ ไปในแต่ละพรรษา ซึ่งในปี ๒๕๖๔ นี้ใช้ชื่อว่า “บันทึกไว้เพื่อความทรงจำ” เพื่อบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันที่ผ่านไปทั้งในเรื่องของทางโลกและทางธรรมเป็นทั้งบทความและบทกวี…

๐ ร้อยเรียงเขียนเรื่องราว
เพื่อบอกกล่าวซึ่งหลักธรรม
เขียนมาเป็นประจำ
ทุกเช้าค่ำตามเวลา

๐ เพียงหวังนำเสนอ
เมื่อได้เจอผู้ใฝ่หา
แลกเปลี่ยนสนทนา
และศึกษาซึ่งหลักธรรม

๐ มุมมองของชีวิต
เกิดจากจิตกุศลกรรม
เขียนมาเพื่อชี้นำ
เอาหลักธรรมมานำทาง

๐ นำทางสร้างชีวิต
ชี้ถูกผิดเป็นแบบอย่าง
ให้เดินในสายกลาง
บนเส้นทางแห่งความดี

๐ พอดีและพอเพียง
ในการเลี้ยงชีวิตนี้
แบบอย่างนั้นมากมี
นำมาชี้ให้เห็นกัน

๐ ตอกย้ำจิตสำนึก
ความรู้สึกที่สร้างสรรค์
เอาธรรมมาแบ่งปัน
ต่อเติมฝันผู้ใฝ่ดี

๐ ปรับโลกเข้าหาธรรม
เพื่อชี้นำในสิ่งนี้
บทความบทกวี
ที่เขียนนี้มีมากมาย

๐ มากมายหลายมุมมอง
โปรดไตร่ตรองหาความหมาย
เตือนใจให้ผ่อนคลาย
ใจสบายด้วยพระธรรม…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
… ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *