เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๓๐

…เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๓๐…

…การปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์อย่างแท้จริงนั้น ควรที่จะศึกษาให้รู้และเข้าใจในสิ่งที่เป็น “คู่ปรับ” ของกันและกันเพื่อที่จะนำมาใช้มาแก้อารมณ์ปรับจิตของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมซึ่งธรรมในเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนพระราหุล ถึงธรรมที่เป็นคู่ปรับกัน ๖ คู่ คือ…

๑. จงเจริญเมตตาภาวนา เพราะเมื่อเจริญเมตตาภาวนาอยู่ จะละได้ซึ่งความพยาบาทความคิดที่จะแก้แค้นได้

๒. จงเจริญกรุณาภาวนา เพราะเมื่อเจริญกรุณาภาวนาอยู่ จะละวิหิงสาคือความริษยาได้

๓. จงเจริญมุทิตาภาวนา เพราะเมื่อเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จะละอรติ คือความขัดใจได้

๔. จงเจริญอุเบกขาภาวนา เพราะเมื่อเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ จะละปฏิฆะ คือความขัดใจได้

๕. จงเจริญอสุภภาวนา เพราะเมื่อเจริญอสุภภาวนาอยู่ จะละราคะ คือความยินดีในกามได้

๖. จงเจริญอนิจจสัญญาภาวนา เพราะเมื่อเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่ จะละอัสมิมานะคือการถือตนได้

…คือธรรมที่เป็นคู่ปรับที่คอยหักล้างกันอยู่เสมอ…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *