บันทึกธรรมย้ำเตือนจิต บทที่ ๙๓

…บันทึกธรรมย้ำเตือนจิต บทที่ ๙๓…

“ผู้ใด มีปัญญาทราม อาศัยทิฏฐิลามกคัดค้านคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีปกติเป็นธรรมพฤติกรรมของผู้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่”

“โยสาสนํ อรหนฺตํ อริยานํ ธมฺมชีวินํ
ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ ทิฏฺฐึ นิสฺสาย ปาปกํ
ผลานิ กณฺฏกสฺเสว อตฺตฆญฺญาย ผลฺลติ”
…พุทธสุภาษิตธรรม…

…ก้าวย่างตามรอยทาง เพื่อสร้างรอยธรรม…

๐ ได้พบ ได้เห็น หลายสิ่ง
เรื่องจริง จึงมา บอกกล่าว
ให้รู้ รับทราบ เรื่องราว
ทุกก้าว ที่เดิน ผ่านมา

๐ รอยเท้า ที่ได้ ก้าวย่าง
รอยทาง ที่เคย ฟันฝ่า
รอยทาง แห่งความ ศรัทธา
ที่มา ให้เกิด รอยธรรม

๐ รอยธรรม เกิดจาก รอยทาง
ก้าวย่าง สู่ทาง สุขล้ำ
โดยมี หลักธรรม ชี้นำ
ให้ทำ ในสิ่ง ที่ควร

๐ รอยทาง นั้นสร้าง รอยธรรม
บุญกรรม ที่ดี มีส่วน
ให้รู้ ในสิ่ง ที่ควร
เชิญชวน สร้างบุญ ความดี

๐ รอยทาง ที่เคย ย่างผ่าน
ตามกาล เวลา บ่งชี้
ให้รู้ ให้เห็น ให้มี
สิ่งที่ ได้ทำ ผ่านมา

๐ ใคร่ครวญ ทบทวน นึกคิด
ย้อนจิต แก้ไข ปัญหา
ตามเหตุ ปัจจัย ที่มา
มองหา ให้รู้ ตัวตน

๐ มองกาย มองจิต คิดใหม่
มองไป ให้ทั่ว ทุกหน
มองไป ให้รู้ จักตน
มองคน แล้วมา มองธรรม

๐ เมื่อมอง แล้วต้อง ครวญคิด
พินิจ ละเอียด ลึกล้ำ
เอาธรรม นั้นมา ชี้นำ
รอยธรรม เกิดจาก รอยทาง…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ – สมณะไร้นาม…
…๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *