จากการเดินทางบนสายธรรม บทที่ ๓๗

…จากการเดินทางบนสายธรรม บทที่ ๓๗…

…หลากหลายกิจที่ทำก็เพื่อสงเคราะห์โลกและธรรม สิ่งเหล่านั้นไม่ผิดต่อธรรมวินัย เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยกุศล สร้างคน สร้างงาน สร้างจิตสำนึก ประสานโลกและธรรมให้ก้าวเดินไปด้วยกัน

…การสร้างเหตุและปัจจัยที่ดีในวันนี้เป็นการชี้หนทางในอนาคตของตนเป็นเหตุและผลที่จะส่งผลในอนาคตเป็นการกำหนดอนาคตหนทางที่จะไปโลกและธรรมนั้นต้องเดินคู่กันไปเพื่อให้โลกนี้มีคุณธรรม โดยการเริ่มกระทำที่จิตใจของเราเป็นเริ่มแรกจัดระเบียบให้แก่ชีวิตของตนเองเสียก่อน ก่อนที่จะไปเรียกร้องจัดระเบียบให้แก่สังคมส่วนรวมเริ่มต้นที่ความคิด เริ่มที่จิตของเราเอง…

…ปรารถนาดีด้วยไมตรีจิต…
…รวี สัจจะ-สมณะไร้นาม…
…๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔…

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *